Even kennismaken

‘Providentia Gendt verkocht aan Stichting Providentia’  

Zo luidde het artikel in INFO op www.Lingewaard.nl van 7 januari 2015. Op maandag 29 december 2014 werd de koopovereenkomst en de akte van levering getekend. Wethouder Helga Witjes, namens de gemeente en Willem Rasing (toenmalig voorzitter) en Ronald de Gier (toenmalig penningmeester) namens Stichting Providentia. Hiermee werd het pand officieel overgedragen aan Stichting Providentia.

Een dynamisch 2014 van voorbereiding, zoeken van samenwerkingsverbanden, financiële middelen en vooral gedragen door de Gendtse gemeenschap! Uiteindelijk werd het mogelijk om op 5 januari 2015 te starten met de verbouwing. Vele handen maken licht werk was hier zeker van toepassing. Op zaterdag 12 september, gedurende het weekend van Open Monumentendagen, werd om 16.00 uur Providentia Gendt feestelijk heropenend. Niet alleen het stichtingsbestuur keek uit naar de heropening, maar ook de kerngebruikers (S.C. de Gentenarren, Schuttersgilde St. Sebastianus en Harmonie St. Caelicia). Iedereen zat te wachten tot het moment dat een “eigen” home betrokken kon worden.

Het is en blijft het beleid van het bestuur dat Providentia voor en van de Gendtse gemeenschap in het bijzonder en voor Lingewaard in het algemeen is. Het is dan ook een streven van het bestuur om alle verenigingen die dat wensen onderdak te bieden. De Stichting Providentia heeft tot doel het gebouw met al haar faciliteiten in te zetten voor met name maatschappelijke, educatieve, recreatieve en culturele activiteiten zonder winstoogmerk. Naast de vele activiteiten van de kerngebruikers biedt Providentia voldoende ruimte voor andere activiteiten zoals OpenEetcafe Gendt (wekelijks), Rommelmarkten, Toneel, informatiebijeenkomsten, etc. Providentia is natuurlijk bij uitstek geschikt voor de grotere evenementen maar heeft ook kleinere zalen ter beschikking. Kom gerust eens kijken of neem contact op met onze beheerders Marion en Joni.

Samenstelling stichtingsbestuur:
Ronald de Gier voorzitter – Marion Leemreise secretaris – Jan de Haan penningmeester – Henk Stapel bestuurder – Han Derksen bestuurder ook namens S.C. de Gentenarren – Michel Pere bestuurder ook namens Harmonie St. Caecilia – Hans Leenders bestuurder ook namens Schuttersgilde St. Sebastianus.