Menu Sluiten

Over ons

‘Providentia Gendt verkocht aan Stichting Providentia’. Zo luidde het artikel in INFO op www.Lingewaard.nl van 7 januari 2015.

GENDT – Op maandag 29 december 2014 is Providentia in Gendt officieel overgedragen aan eerdergenoemde Stichting. Wethouder Helga Witjes en de heren Willem Rasing (voorzitter) en Ronald de Gier (penningmeester) namens Stichting Providentia  hebben de koopovereenkomst en de akte van levering getekend. De ondertekening vond, onder toeziend oog van de  notaris, plaats in Sociaal Cultureel Centrum De Leemhof.

Natuurlijk ging daar het nodige aan vooraf. Een eerste inzet tijdens het Carnaval; een grap en een grol en uiteindelijk, onder de bezielende leiding van Willem Rasing werden partijen bij elkaar aan de tafel gezet. Er konden snode plannen gesmeed worden. Met behulp van de Gendtse burger, diverse instanties, werden voldoende middelen aangetrokken om het pand over te nemen van de gemeente Lingewaard.

Het werd een waar kunststuk om Providentia, de noodkerk van net na de oorlog, weer in oude glorie te herstellen. Decennia lang vierde men er onder andere Carnaval en menig Gendtenaar leerde er de eerste danspassen. Echter, in de laatste jaren was er o.a. door gebrek aan middelen, weinig tot geen onderhoud meer gedaan. Het verval werd zichtbaar en daarmee werd het gebruik ook minder. Juist door er als verenigingsleven, begeleid door de nodige deskundigen, de schouders onder dit project te zetten, kreeg het huidige Providentia weer smoel.

De huidige eigenaar van het pand is de stichting Providentia Gendt en heeft ten doel het beheer en de exploitatie van het gebouw Providentia ten behoeve van activiteiten van groepen, verenigingen en stichtingen die werkzaam zijn op maatschappelijk, levensbeschouwelijk, recreatief, cultureel en educatief gebied.

Stichting Providentia kan niet bestaan zonder de steun van vele vrijwilligers uit de Gendtse gemeenschap. Ook de inzet van de leden van Stichting Carnavalsgezelschap de Gentenarren, Schuttersgilde St. Sebastianus en Harmonie St.Caecila moet genoemd en geroemd worden! Wij mogen ons het ‘honk’ van deze verenigingen noemen.

Voorzittter: Rene Dirksen / Secretaris, Jolanda van den Brink / Penningmeester: Jan de Haan / bestuurslid namens De Gentenarren: Han Derksen / bestuurslid namens Schuttersgilde St. Sebastianus: Hans Leenders / bestuurslid namens Harmonie St. Caecilia: Han Kuster. Momenteel is er een vacature binnen het dagelijks bestuur door het vertrek van ‘1ste uur’ bestuurslid Ronald de Gier, de laatste jaren actief als voorzitter.