Menu Sluiten

Vrijwilligers gezocht!

In 2015 heeft de nieuw gevormde Stichting Providentia Gendt het gebouw Providentia van Gemeente Lingewaard overgenomen. Door een gezamenlijke in­spanning van de Gendtse bevolking, sponsoren en de 3 hoofdgebruikers (Carnavalsvereniging de Gentenarren, Harmonie St. Caecilia Gendt en Schuttersvereniging St. Sebastianus Gendt) is het gebouw ingrijpend ver­bouwd en aangepast aan de eisen van de tijd.

De beheerders Joni en Marion Dummer (vrijwilligers van het eerste uur) zijn al die tijd drijvende kracht geweest achter de dagelijkse exploitatie van Providentia. December 2023 hebben ze aangegeven dat ze gaan stoppen en graag het stokje willen overdragen. Natuurlijk een enorm gemis omdat zij letterlijk dag en nacht voor iedereen, die gebruik maakte van Providentia, klaarstonden.

Onze uitdaging….

Het bestuur van de stichting staat voor een enorme uitdaging: de exploitatie van Providentia is altijd door een kleine groep vrijwilligers en leden van eerdergenoemde verenigingen mogelijk gemaakt. Een beheer, zoals tot nu toe, onder bezielende leiding van Joni en Marion, zal moeilijk te realiseren zijn. Reden waarom wij als stichtingsbestuur een oproep doen aan enthousiastelingen die Providentia een warm hart toedragen. Daarbij houden we rekening dat vele handen licht werk maken en vertrouwen op de vrijwilligers die taken op zich durven nemen.

Zonder een vaste kern van vrijwilligers is het onmogelijk om de huidige dienstverlening in Providentia in stand te houden. Natuurlijk is dat niet voor niets. Op basis van uren kunnen wij onze vrijwilligers een (vrijwilligers)vergoeding geven.

Binnen het dagelijks bestuur hebben wij ook een vacature. Die vacature willen we graag ingevuld zien.

Zie hieronder hoe we invulling willen geven aan de toekomst van Providentie Gendt. Interesse? Neem contact met ons op per email info@providentiagendt.nl, we gaan graag met je in gesprek.

Bestuur

Dagelijks bestuur

 • Voorzitter
 • Penningmeester
 • Secretariaat
 • Algemeen bestuurslid (vacature)

Namens Kerngebruikers

 • Schuttersvereniging St. Sebastianus Gendt
 • Carnavalsvereniging De Gentenarren
 • Harmonie St. Caecilia Gendt

Beheer organisatie

Beheerder

Ondersteunende organisatie

 • Coördinator Onderhoud – Technisch beheer
 • Coördinator Evenementen
 • Coördinator Horeca
 • Coördinator Sociaal media

Beheerder Providentia
De beheerder heeft tot taak ervoor te zorgen dat de bezoekers optimaal gebruik kunnen maken van de accommodatie. Het takenpakket kan bestaan uit de interne organisatie (inkoop, administratie), uitvoerende taken (verkoop, schoonmaak), onderhoudswerkzaamheden en leiding geven aan vrijwilligers.

Coördinator Onderhoud – Technisch beheer
De coördinator technisch beheer is verantwoordelijk voor de technisch staat van het gebouw. Zorgdragen dat er periodiek onderhoud zal plaatsvinden op het gebied van beveiliging, installatie, schilderwerk en onderhoud buiten het gebouw. Daarnaast verantwoordelijk voor het verhelpen van (kleinere) acute technische problemen. Het onderhouden van een klussenlijst en deze in samenwerking met andere vrijwilligers (of
kerngebruikers) structureel uitvoeren. De werkzaamheden zullen in samenwerking of op verzoek van de beheerder worden uitgevoerd.

Coördinator Evenementen
De coördinator Evenementen is verantwoordelijk voor het mede organiseren van evenementen die worden gehouden in Providentia. Veelal zijn dit activiteiten van de kerngebruikers waarbij ideeën / wensen worden vertaald naar mogelijkheden en goede afspraken. In samenspraak met de beheerder worden de wensen besproken en indien
akkoord zal er een inventarisatie gemaakt moeten worden (plan) welke zaken er nodig zijn voor de uitvoer van het evenement. Dit plan zal samen met de beheerder en coördinator Horeca worden besproken en de taken worden verdeeld.
Tijdens het event kan de coördinator het aanspreekpunt zijn en na ieder evenement zal er een evaluatie plaatsvinden om te kijken of alles naar wens was en waar er verbeteringen mogelijk zijn. Financiële afhandeling / evaluatie zal worden gedaan door de penningmeester en de beheerder.

Coördinator Horeca
De coördinator Horeca is verantwoordelijk voor het operationeel houden van de bar en keuken van Providentia. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in het dagelijks gebruik van de horeca faciliteiten door huurders en geplande activiteiten. Waar bij geplande evenementen mogelijk afwijkende afspraken gemaakt worden en voorraden en benodigde personeel afgestemd worden op basis van de behoefte (afspraken die de Coördinator Evenementen heeft
gemaakt).

Onder het operationeel houden wordt verstaan dat de bezoekers van Providentia gebruik kunnen maken van de (bar) faciliteiten. Er is voldoende (drank)voorraad en bestellingen zijn tijdig uitgevoerd en geleverd. Verder (mede) verantwoordelijk voor de omzet van de horeca en het geven van instructies aan de vrijwilligers die bardiensten draaien. Tevens zorgdragen in overleg met de (kern)gebruikers over de bezetting van de bardienst (planning)

Coördinator Sociale Media
De coördinator Sociaal Media is verantwoordelijk voor het onderhouden en verbeteren van de website van Providentia. Daarnaast ook verantwoordelijk dat sociale media wordt ingezet voor het promoten over de mogelijkheden van Providentia. Daarnaast helderheid geven in geplande activiteiten en waar mogelijk deze extra onder de aandacht te brengen.
Daarnaast zou het wenselijk zijn om mee te denken in een verdere professionalisering in het digitaliseren / automatiseren.

Ps. Gewoon handjes leveren kan ook altijd!